Tinh Chất Đặc Trị Tổn Thương Iris Gold – 10ml (Red Blood Essence)

Tinh chất được chiết xuất nguyên chất từ thiên nhiên có hoạt tính cao thúc đẩy quá trình chuyển hoá mới của các tế bào.